FAQ

Dokładny, dzienny czas pracy zależy od wymagań firmy oraz filii, w której uczestnik zostanie zatrudniony. Standardowo czas pracy waha się między 8 a 1o godzin dziennie (wraz z nadgodzinami).

Podobnie jak w przypadku dziennego czasu pracy, liczba pracujących dni w tygodniu zależy od wymagań danego pracodawcy, a nawet filii danego pracodawcy, w której się pracuje. Dniem wolnym od pracy jest niedziela, niezależnie od typu wykonywanej pracy.

Przede wszystkim odpoczywać i ładować baterie do dalszej pracy. Dodatkowo w trakcie dni wolnych można wykorzystać korzystną lokalizację miejsc pracy i ich bliskość do atrakcyjnych turystycznie rejonów Niemiec, czy kultowych turystycznie miast takich jak Frankfurt nad Menem, Kolonia itd.

Nie. Podstawowym wymogiem wobec uczestników organizowanych przez Rekrutio wyjazdów jest dobra znajomość języka niemieckiego.

Podstawowym wymogiem jest znajomość języka niemieckiego na poziomie minimum B1/B2. Lub na poziomie pozwalającym zdać dobrze maturę rozszerzoną z języka niemieckiego. Nasze doświadczenia pokazują, że oprócz teoretycznej znajomości języka kluczowe jest przełamanie bariery językowej i gotowość do porozumiewania się. Zarówno przedstawiciele pracodawcy jak i współpracownicy są bardzo wyrozumiali w tej kwestii i nie wymagają perfekcji językowej. Oprócz tego warto pamiętać, że celem wyjazdu jest także praktyczna nauka języka niemieckiego i pracodawcy są tego świadomi.

Jak najbardziej tak, jeśli jesteś wystarczająco zdeterminowana/y żeby znieść trudy wyjazdu zagranicznego. Przedstawiciele Rekrutio będą służyć pomocą przez cały okres wyjazdu, dbać o bezpieczeństwo uczestników i na bieżąco wspierać w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Do tej pory żaden z uczestników wyjazdów organizowanych przez Rekrutio nie zrezygnował z pracy. Również na etapie rozmowy rekrutacyjnej staramy się określić predyspozycje kandydatek i kandydatów, a poprzez to zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów za granicą.

W przypadku większości ofert pracy wymagane jest prawo jazdy kategorii B. Precyzyjne informacje na ten temat znajdują się w zakładce „Co oferujemy” z ofertą na dany rok. Nie stosujemy odstępstw od wymagań pracodawców – w przypadku adnotacji o konieczności posiadania prawa jazdy, kandydaci i kandydatki bez ważnego prawa jazdy w momencie rozmowy rekrutacyjnej nie będą brani pod uwagę.

Upraszczając: pracując za granicą np. w Niemczech od pensji zostanie odprowadzony podatek dochodowy. Jednak istnieje kwota wolna od podatku (dla Niemiec jest to kwota 8632 euro w 2016 roku) i jeśli w ciągu całego roku uczestnik wyjazdu zarobi mniej niż ta kwota to możesz starać się o zwrot tego nadpłaconego podatku dochodowego. Procedura zwrotu podatku bywa skomplikowana i wymaga wypełnienia szeregu dokumentów, dlatego Rekrutio zapewnia niezbędne wsparcie i porady podczas całego procesu.

Tak, ale nie oznacza to zwolnienia z obowiązku zapłacenia prowizji dla Rekrutio za zorganizowanie wyjazdu. Dodatkowo rezygnacja z pracy może wiązać się z niemożliwością ponownego jej podjęcia u danego pracodawcy w kolejnym roku. Niemniej jednak zespół Rekrutio będzie służył wsparciem przez cały okres wyjazdu, tak aby zminimalizować ryzyko rezygnacji z jakiegokolwiek powodu.

Tak. Karta E-KUZ wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia uprawnia do skorzystania z podstawowej opieki lekarskiej w całej Unii Europejskiej. Oprócz tego rekomendujemy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia „Planeta Młodych”, które w sposób kompleksowy zapewnia opiekę zdrowotną za granicą, przy niewielkim jej koszcie (około 70 złotych).

Cena zależy od miasta i obszaru po jakim uczestnik będzie się poruszać. Przykładowo dla obszaru Wiesbaden/Main cena biletu miesięcznego wynosi około 75 euro. Dokładne informacje na temat kosztów zostaną opisane w przesyłanym uczestnikom biuletynie informacyjnym.

W zależności od docelowego miejsca podróży w Niemczech i miejsca wyjazdu z Polski cena biletu autobusowego wahać się będzie od 300 do 450 złotych za podróż w dwie strony.

Z doświadczeń Rekrutio wynika, że koszt mieszkania w Niemczech waha się od 300 do 400 euro za miesiąc. Koszt zależny jest bezpośrednio od lokalizacji oraz liczby osób w mieszkaniu/pokoju. Rekrutio przedstawia dostępne, wygodne oraz przystępne cenowo miejsca zakwaterowania z rozsądnym czasowo dojazdem do docelowego miejsca pracy.

Wydatki ponoszone na jedzenie są bardzo indywidualną sprawą. Można jednak założyć, że dzienne wydatki na jedzenie zmieszczą się w przedziale 5-10 euro, a więc wyniosą około 150-300 euro miesięcznie.

Dokładna prognoza zarobków zostanie przedstawiona uczestnikom w biuletynie informacyjnym, który otrzymuje każdy kandydat i kandydatka po przejściu rozmowy rekrutacyjnej. Szacujemy, że w zależności od ponoszonych przez uczestnika wydatków, zarobek „na czysto” po 8 tygodniach pracy to między 10 a 15 tysięcy złotych. Zarobki zależą ściśle od stawki proponowanej przez danego pracodawcę, możliwej liczby godzin pracy w tygodniu, wydatków ponoszonych przez uczestnika, a także aktualnego w momencie wymiany waluty kursu PLN/EUR.

Tak, choć jest to problematyczne. Zespół Rekrutio wykorzystując zdobyte doświadczenie oraz znając okolicę i współpracując z przedstawicielami firmy zagranicznej jest w stanie przedstawić bardzo dobrą ofertę zakwaterowania. Niemniej jednak, zdarza się, że uczestnicy wyjazdu znajdują samemu zakwaterowanie np. mieszkają u swojej rodziny, czy znajomych.

Pierwszą pensję za pracę otrzymuje się dopiero po przepracowaniu pełnego miesiąca, dlatego ważne jest zgromadzenie odpowiednich środków na pierwszy miesiąc pobytu za granicą. Szacujemy że niezbędna kwota to 700-900 euro. Im większe środki uczestnik wyjazdu jest w stanie zabezpieczyć przed otrzymaniem pierwszej wypłaty, tym pewniej czuje się za granicą.

Minimalny czas pracy wynosi 8 tygodni i taki okres jest najczęściej wybierany. Przedłużenie pobytu podlega indywidualnym ustaleniom uczestnika wyjazdu i pracodawcy zagranicznego.

W wakacje 2016 przewidujemy trzy tury wyjazdowe które rozpoczną się kolejno: w połowie czerwca, od początku lipca i od początku sierpnia i potrwają standardowo 8-9 tygodni.

Tak. W ofercie Rekrutio znajdują się propozycje pracy zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Generalnie tak. Szczegółowe zobowiązania oraz kompetencje Rekrutio zostaną ci przedstawione już po otrzymaniu informacji o twoim zainteresowaniu naszą ofertą po wypełnieniu formularza aplikacyjnego.