Rekrutio zajmuje się pośrednictwem pracy, glównie we współpracy z firmami z Niemiec

K

lienci Rekrutio to przede wszystkim studenci oraz pełnoletni licealiści. We współpracy z firmą zagraniczną (koncentrujemy się na krajach niemieckojęzycznych) przeprowadzamy rekrutację do pracy w charakterze zastępstwa dla stałych pracowników firm w okresie ich wakacyjnych urlopów.

Z

dajemy sobie sprawę z tego jak trudno jest znaleźć dobrze płatną i pewną pracę za granicą na okres wakacji, dlatego starannie dobieramy godnych zaufania, sprawdzonych pracodawców, dbamy o stworzenie studentom i licealistom jak najlepszych warunków do pracy i wykorzystując własne doświadczenia, usprawniamy proces rekrutacji i pomagamy w rozwiązywaniu bieżących problemów w czasie całego pobytu za granicą.

Nasza oferta obejmuje w szczególności

 • PrzedstawieniE Kandydatowi sprawdzonej oferty pracy za granicą
 • Udzielenie Kandydatowi informacji na temat Pracodawcy
 • Szczegółowe omówienie zasad i warunków pracy oraz wynagradzania obowiązujących u Pracodawcy na określonym stanowisku
 • Zorganizowania spotkania z przedstawicielami Pracodawcy na terenie Polski, lub na terenie Republiki Federalnej Niemiec
 • Umożliwienie kandydatowi podpisania wstępnej umowy o pracę z Pracodawcą przed wyjazdem za granicę
 • Reprezentowanie Kandydata w kontaktach z przedstawicielami Pracodawcy i wsparcie w rozwiązywaniu wszelkich problematycznych kwestii przez cały okres pracy i pobytu za granicą
 • Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej oraz przeprowadzenie próbnych rozmów oraz ocenę znajomości języka niemieckiego i wydanie opinii o możliwości podjęcia pracy
 • Wykonanie tłumaczeń dokumentów niezbędnych do udziału w procesie rekrutacyjnym u Pracodawcy, z języka polskiego na język niemiecki lub z języka niemieckiego na język polski, w tym w szczególności tłumaczeń dokumentów i formularzy aplikacyjnych oraz dokumentów przedstawianych przez Pracodawcę
 • W przypadku wybrania Kandydata przez Pracodawcę, wykonanie dodatkowych tłumaczeń dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o pracę z Pracodawcą, z języka polskiego na język niemiecki lub z języka niemieckiego na język polski.
 • Ponadto współpracujemy także z firmą partnerską – aDEnteuer (www.adenteuer.de), która zajmuje się kompleksową organizacją wyjazdu dla osób, które przejdą rekrutację organizowaną przez naszą firmę. W skład oferty aDEnteuer wchodzą między innymi następujące usługi, informacje i materiały:

 • Słownik wyrazów oraz zwrotów przydatnych podczas pracy oraz pobytu za granicą
 • Przygotowanie Kandydata do wykonywania pracy za granicą, przeprowadzenie szkolenia wstępnego, przedstawienie bazy wiedzy na temat stanowiska pracy
 • Przedłożenie „Biuletynu Informacyjnego” w postaci zestawienia informacji koniecznych do przygotowania się do pracy, wskazówek dotyczących pracy oraz pobytu za granicą, wyliczenie przewidywanych kosztów życia i innych informacji uznanych przez firmę jako istotne i stanowiących podsumowanie informacji przedstawianych podczas szkolenia
 • Informacje w przedmiocie najlepszych opcji transportu z Polski do miejscowości, w której wykonywana ma być praca
 • Informacje dotyczące możliwości i kosztów zakwaterowania w miejscu zatrudnienia, jak również w razie woli uczestnika znalezienie, przygotowanie i zarezerwowanie odpowiedniego miejsca zakwaterowania w dogodnej lokalizacji i cenie
 • Pomoc w otwarciu przez Kandydata rachunku bankowego za granicą, niezbędnego do wypłaty przez Pracodawcę wynagrodzenia. Dokonanie tłumaczeń dokumentów, umów i formularzy przedstawianych przez bank podczas zakładania rachunku
 • Informacje o optymalnym ubezpieczeniu dodatkowym na czas pobytu za granicą, wraz z podaniem jego kosztów, specyfikacji oraz informacji o firmie go oferującej i wygodnych miejscach jego zakupu
 • Pomoc w odzyskaniu nadpłaconego podatku za pracę za granicą, w postaci szczegółowego przewodnika opisującego procedurę odzyskiwania nadpłaconego w pracy za granicą podatku dochodowego odprowadzonego od kwoty formalnie wolnej od podatku oraz dodatkowego wsparcia w razie konieczności konsultacji telefonicznych, lub drogą elektroniczną, wybranych aspektów procedury odzyskiwania nadpłaconego podatku
 • Udzielanie, w miarę wiedzy, doświadczenia i możliwości reprezentantów firmy, informacji dotyczących wszelkich kwestii problematycznych i niestandardowych dotyczących pracy i pobytu za granicą w trakcie wyjazdu Kandydatów
 • Pomoc w otwarciu przez Kandydata rachunku bankowego za granicą, niezbędnego do wypłaty przez Pracodawcę wynagrodzenia. Dokonanie tłumaczeń dokumentów, umów i formularzy przedstawianych przez bank podczas zakładania rachunku
 • Informacje o optymalnym ubezpieczeniu dodatkowym na czas pobytu za granicą, wraz z podaniem jego kosztów, specyfikacji oraz informacji o firmie go oferującej i wygodnych miejscach jego zakupu
 • Pomoc w odzyskaniu nadpłaconego podatku za pracę za granicą, w postaci szczegółowego przewodnika opisującego procedurę odzyskiwania nadpłaconego w pracy za granicą podatku dochodowego odprowadzonego od kwoty formalnie wolnej od podatku oraz dodatkowego wsparcia w razie konieczności konsultacji telefonicznych, lub drogą elektroniczną, wybranych aspektów procedury odzyskiwania nadpłaconego podatku
 • Udzielanie, w miarę wiedzy, doświadczenia i możliwości reprezentantów firmy, informacji dotyczących wszelkich kwestii problematycznych i niestandardowych dotyczących pracy i pobytu za granicą w trakcie wyjazdu Kandydatów
0osób
liczba uczestników (studentów i licealistów) w edycji 2016
0
najwyższy MIESIĘCZNY zarobek w edycji 2016
0
orientacyjna stawka netto w ofercie 2016 (brutto 11,78)
0osób
łączna liczba oferowanych pracy miejsc w ofercie 2017
Wypełnij formularz

Czas na twój pierwszy krok!

Wystarczy chęć do pracy i dobra znajomość języka niemieckiego – zespół Rekrutio zajmie się resztą!
Wypełnij formularz